تماس با ما

سوالات مشترک

دانشگاه ها و کالج ها

تحصیل در انگلستان

خدمات

در باره ما

صفحه اصلی

 
 
 

 معرفی دانشگاه ها

ارزشیابی مدارک

دانشگاه های مرتبط با پردیس

 

  چگونگی ارزشابی مدارک تحصیلی دانشگاه های انگلستان

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

 
HND, HNC, Higher Diploma

Diploma in Art & Design

 ٢ يا ٣ سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

 
مدارك فوق +PGD
Bachelor
 

مجموع تحصيلات ٣ يا ٤ سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

 كارشناسي


Master (By Course)

(By research)

M.Phil

Arcitecture Diploma

 

داشتن كارشناسي

كارشناسي ارشد

 
Doctor of  Philosophy (Ph.D.)
 

٣ سال تحصيل

          دكترا

 
PGD
 

بعد از كارشناسي

فوق دکترا