تماس با ما

سوالات مشترک

دانشگاه ها و کالج ها

تحصیل در انگلستان

خدمات

در باره ما

صفحه اصلی

 
 
 
 
 
UKStudy.com Ltd
International Student Centre
4 Gordon Mews, Gordon Close
Portslade, East Sussex
BN41 1HU, England
Phone: (+44) (0)1273 72 55 77 
Fax: (+44) (0)1273 72 44 66
Email: info@ukstudy.com
 
 
تهران
خیابان ولی عصر
بالاترازپارک ساعی
طبقه اول – واحد 6 - پلاک2 - بن بست چمن
کد پستی 1511943967
021 88652080-2 :تلفن
021 88652146: فکس
info@intertandis.com : ایمیل
 
 
 
ویزای تضمینی
 

مشاوره رایگان